Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies

Właścicielem i administratorem serwisu jest firma DAGMA Sp. z o.o.

Na niniejszej stronie internetowej udostępnione są odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, na których nie obowiązuje niniejsza polityka. Firma DAGMA Sp. z o.o. (dalej „Dagma”) nie ponosi odpowiedzialności za zasady przestrzegania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy zapoznanie się z treścią zasad na poszczególnych serwisach www.

Dagma przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenach acsdagma.com.pl, acsdagma.pl, anzena.com.pl, anzena.eu, anzena.pl, dagma-art.com, dagma-art.com.pl, dagma-art.eu, dagma-art.pl, dagma-foto.com, dagma-foto.com.pl, dagma-foto.eu, dagma-foto.pl, dagma-photo.com, dagma-photo.com.pl, dagma-photo.eu, dagma-photo.pl, dagma.com.pl, dagma.eu, dagmait.pl, dagma.net.pl, dagma.pl, dagmaart.com, dagmaart.com.pl, dagmaart.eu, dagmaart.pl, dagmafoto.com,, dagmafoto.com.pl, dagmafoto.eu, dagmafoto.pl, dagmaphoto.com, dagmaphoto.com.pl, dagmaphoto.eu, dagmaphoto.pl, dagmaplytki.pl, deslockplus.com.pl, deslockplus.pl, eset.com.pl, format2.pl, handlowa.pl, netasq-stormshield.com.pl, netasq-stormshield.pl, netasqstormshield.com.pl, netasqstormshield.pl, nod32.com.pl, nod32.pl, plytki.pl, sell.pl, senhasegura.at, senhasegura.eu, senhasegura.ch, senhasegura.com.pl, senhasegura.de, senhasegura.pl, stc-polska.com, stc-polska.com.pl, stc-polska.pl, stormshield.com.pl, szkolenia.dagma.eu, training.dagma.eu, twojedzieckowsieci.com.pl, twojedzieckowsieci.pl, wielkie-formaty.pl.

Dane użytkowników traktujemy ze szczególną starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) zamieszczamy Państwu kilka informacji, które dotyczą przetwarzania Państwa danych osobowych.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorem Danych Osobowych jest DAGMA sp. z o.o., ul Pszczyńska 15, 40-478, Katowice wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000130206, kapitał zakładowy 75000 zł, numer NIP 634-012-60-68, numer REGON: 008173852, (dalej: Administrator)

KTO JEST INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH?

Na podstawie art. 37 RODO, DAGMA wyznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wskazując następujące dane kontaktowe:

DLACZEGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

DAGMA przetwarza dane osobowe w celu dostarczania swoim Klientom towarów i usług zapewniających bezpieczeństwo informacji oraz na potrzeby przeprowadzania działań marketingowych mających na celu promowanie towarów i usług znajdujących się w portfolio DAGMA oraz zwiększania i kształtowania świadomości bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.

Nasze cele:

 • rejestracja zakupionych rozwiązań i usług,
 • świadczenie pomocy technicznej,
 • organizacja wydarzeń i szkoleń,
 • udostępnianie wersji testowych oferowanych rozwiązań,
 • wysyłka newsletterów.

JAKIE PRZESŁANKI LEGALIZUJĄCE WYKORZYSTUJEMY ABY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE?

DAGMA może przetwarzać dane osobowe na podstawie kilku przesłanek legalizujących, wynikających z art. 6 RODO:

 • na podstawie wyrażonej uprzednio zgody,
 • w wyniku nabycia produktów lub usług, które znajdują się w portfolio DAGMA,
 • na podstawie prawnie uzasadnionych interesów DAGMA, na które składają się:
  • marketing bezpośredni własnych towarów lub usług,
  • w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń z tytułu umowy.

KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ PAŃSTWA DANYCH?

Odbiorcami danych mogą być pracownicy, producenci i podmioty współpracujące z DAGMA (np.: podmioty realizujące wysyłki) oraz mogą być przekazywane w sytuacjach, gdy wymagają tego przepisy prawa.

CZY BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ PAŃSTWA DANE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)?

Ze względu na to, że niektóre produkty znajdujące się w portfolio DAGMA, należą do producentów, których siedziby znajdują się poza obszarem EOG, w przypadku podejmowania działań przed zawarciem umowy na zakup takiego rozwiązania lub w przypadku jego zakupu, bądź w przypadku przystępowania do egzaminów certyfikacyjnych, Państwa dane, w zakresie niezbędnym do realizacji celu, będą przekazywane poza wspomniany obszar.

Poniżej znajduje się lista producentów współpracujących z DAGMA, wraz ze wskazaniem ich siedzib:

 • Acronis (Szwajcaria),
 • Barracuda Networks (USA),
 • DESlock (UK),
 • ESET (Słowacja),
 • Mitsogo (USA),
 • Microsoft (USA),
 • MT4 Tecnologia (Brazylia),
 • Pearson VUE (USA),
 • Peoplecert (Cypr),
 • QSAN (Tajwan),
 • Safetica (Czechy),
 • Stormshield (Francja),
 • StorageCraft (USA).

Aktualna lista producentów znajduje się w poniższym linku: https://dagma.eu/pl/it-security

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE?

 • na podstawie wyrażonej uprzednio zgody – do czasu wyrażenia sprzeciwu,
 • w wyniku nabycia produktów lub usług, które znajdują się w portfolio DAGMA – do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, a po jej zakończeniu do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń,
 • na podstawie prawnie uzasadnionych interesów DAGMA – do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń.

JAKIE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ?

Mają Państwo prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych. Mogą Państwo również zgłosić sprzeciw w dowolnym momencie, z przyczyn wskazanych w art. 21 RODO. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem. Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji i nie stosujemy profilowania w odniesieniu do Państwa danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje niemożliwością kontaktowania się z Państwem, w celu udzielenia informacji lub odpowiedzi na pytania zawarte w formularzach znajdujących się w serwisach należących do DAGMA.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszych serwisów. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są w celu administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu, poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami Dagma. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych DAGMA sp. z o.o.

Dane o charakterze nieosobowym

Dagma jest zobowiązana do ochrony prywatności tego serwisu. Serwis internetowy wykorzystuje mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczka).

Pliki Cookies stosowane w powyższych serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników. Pliki Cookies wykorzystywane są do podtrzymania sesji między przeglądarką a serwerem (pliki Cookies usuwane są po zamknięciu przeglądarki) oraz do zapamiętania ostatniej wybranej wersji językowej serwisu.

Czym są pliki Cookies?

Cookies to niewielkie porcje informacji, zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Dzięki cookies strony internetowe pamiętają Twoje preferencje.

W jaki sposób można zarządzać plikami Cookies

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy zwrócić uwagę iż wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla rejestracji, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika, utrudni korzystanie z witryn Dagma, w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy poniżej używaną przeglądarkę internetową i postępować zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia przenośne:

Pliki Cookies używane na tej stronie internetowej

 • Wymagane
  • Systemowe
   Pliki cookie niezbędne do funkcjonowania i bezpieczeństwa naszej witryny oraz usług wymaganych przez użytkownika. Zazwyczaj są one ustawiane w odpowiedzi na działania użytkownika, aby umożliwić korzystanie z określonych funkcji, takich jak zapamiętywanie preferencji dotyczących plików cookie, logowanie lub przechowywanie produktów w koszyku. Nie można zrezygnować z tych plików cookie, a blokowanie ich przez przeglądarkę może negatywnie wpłynąć na funkcjonalność witryny.
   Cel: Wymagane
    
  • Google Tag Manager
   To narzędzie do zarządzania skryptami (tagami) wykorzystywanymi na naszej stronie, które dostarczają nam informacji na podstawie których możemy dostosować nasze serwisy do potrzeb użytkowników.
   Cel: Wymagane
    
 • Marketing i statystyka
  • Podstawowe analityczne pliki cookie
   Własne pliki cookie umożliwiają nam pomiar liczby odwiedzających/użytkowników naszej strony internetowej i tworzenie zagregowanych statystyk użytkowania i wydajności z pomocą naszych zaufanych partnerów. Używamy ich, aby uzyskać podstawowy wgląd w ruch na naszej stronie i wydajność naszej kampanii oraz rozwiązywać błędy na naszej stronie internetowej.
   Cel: Marketing i statystyka
    
  • Zaawansowane analityczne pliki cookie
   Własne lub zewnętrzne pliki cookie pomagają nam rozumieć sposób interakcji użytkownika z naszą witryną i każdą oferowaną usługą przez wzbogacenie naszych zbiorów danych o dane pochodzące z narzędzi innych firm. Używamy tych plików cookie do ulepszania naszej witryny, usług i obsługi użytkownika, znajdowania i rozwiązywania błędów lub innych problemów oraz do oceny skuteczności naszych kampanii. Te pliki cookie umożliwiają naszym partnerom marketingowym śledzenie niektórych działań użytkownika w naszej witrynie (na przykład podczas pobierania lub kupowania naszego produktu) w celu poznania jego zainteresowań i potrzeb oraz wyświetlania bardziej odpowiednich, ukierunkowanych reklam.
   Cel: Marketing i statystyka

Odnośniki do innych stron

Serwisy należące do Dagma zawierają odnośniki do innych stron WWW. Dagma nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności ustaloną na nich. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW należących do Dagma.

Google Analytics i Bazo

Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics i Bazo. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics i Bazo w celach wyżej opisanych.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 26 listopada 2020 r.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 


 

DAGMA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000130206, kapitał zakładowy 75 000 zł, numer NIP 634-012-60-68, numer REGON: 008173852